Մեդիակրթությունը 1-4-րդ դասարանում

hasohttp://dpir.mskh.am/hy/node/403

Ուսուցման մեթոդներ

Picture 148«Նեթբուքն ինձ դասընկեր» ծրագիրն ու ուսուցման ժամանակակից մեթոդները
Ընթերցելով և վերհիշելով ուսուցման ժամանակակից մեթոդներն ընտրեցի մտքերի տարափ մեթոդը, Читать далее