Աշուն

ashnanajin mrger

Հ.Թումանյան

Դեղնած դաշտերին

Իջել է աշուն,

Անտառը կրկին

Ներկել է նախշուն:

 

Պաղ — պաղ մեգի հետ

Փչում է քամին,

Քշում է տանում

Տերևը դեղին:

 

Տխուր հանդերից
Մարդ ու անասուն
Քաշվում են կամաց
Իրենց տունն ու բույն: