Խնկոյան՝ աուդիոբանաստեղծություններ

Մերի Հունանյան
Լուսին

Նարե Թահմասյան
Մայիս

Անժելա Դադոյան
Ձկնիկը

ԳՈՐՏԵՐԻ ԽԱՂԸ

Լուսնյակ գիշեր…
Լիճը խաղաղ
Ուռած թշեր
Գորտերի խաղ:
Գորտի բանակ,
Գորտի նվագ…
Սրախոսում…
Զրախոսում…
Քեռու մասին
Էս են ասում.
— Քեռին մեռել ա՛
Քեռին մեռել ա՛…
— Ե՞րբ, ե՞րբ, ե՞րբ, ե՞րբ,
— Մե-կեկել օ՜ր, մե-կեկել օ՜ր,
Ղո՜րդ, ղո՜րդ, ղո՜րդ, ղո՜րդ:
Ուռել ա, մեռել ա, լռել ա,
Կըկըկա, մըկը-կա, մեռել ա,
Կանչեք տատը գլխին լա…

Գորտ տատիկը բարկացավ,
Չուստերն հագավ, վերկացավ
Ճմբան ծերին թըփ, թըփ, թըփ
Գիժ թոռները չըփ, չըփ, չըփ,
Տոտ ու տոտիկ չռեցին,
Ջուրը չընկած՝ լռեցին: