Սեբաստացու օրեր,կրթահամալիրի տոն-նախագիծ

pizap.com14465401283351
Նախագծի ընթացքը նոյեմբերի 16-21
Նպատակը և խնդիրները.
Բանավոր խոսքի զարգացում
Ստեղծագործական երևակայության զարգացում
Հետազոտելու, ուսումնասիրելու կարողությունների զարգացում
Աշխարհաճանաչողականություն
Նախագծի արդյունքում նախատեսվում է՝
Թթուդրիկի ծեսը կրթահամալիրում
Ծառատունկ
Սեբաստացին կարողանում է…մեդիանյութերի շարք
Հարիսա+թթու
Ընտանեկան նախագծեր
Ընթացքը.

Читать далее