Աղայանական օրեր.նախագիծ առաջին դասարան

 

Կրթահամալիրիր ուսումնական օրացույցով «Աղայանական օրեր» նախագիծը իրականացվում է ապրիլ ամսին:

Նախագիծը նախատեսված է 1-րդ դասարանի համար:

Նպատակը՝ Աղայանական օրեր նախագծի իրականացում կրտսեր դպրոցի առաջին դասարանում:

Խնդիրները` Читать далее