Աղայանական օրեր.նախագիծ առաջին դասարան

Ղազարոս Աղայան                                                                                                                                                             նախագիծ

Կրթահամալիրիր ուսումնական օրացույցով «Աղայանական շաբաթ»նախագծի տևողությունը՝   ապրիլի 1-14:

Նախագիծը նախատեսված է 1-րդ դասարանի համար:

Նպատակը՝ Աղայանական օրեր նախագծի իրականացում կրտսեր դպրոցի առաջին դասարանում:

Խնդիրները` Читать далее

Реклама