«Տիեզերք». նախագիծ առաջին դասարանի համար

Նպատակը՝

Տիեզերքին վերաբերող նյութերով, տիեզերքի հետ կապված  տարբեր  գործունեությունների  միջոցով սովորողների՝  նախագրային և նախաթվային շրջանի ուսուցման կազմակերպում:

Ընդհանուր խնդիրները՝

  • Սովորողների աշխարհաճանաչողության զարգացում,  իրեն և շրջակա աշխարհը ճանաչելու հմտությունների ձևավորում
  • Բնական, կենսական միջավայրի ուսումնասիրություն
  • Տեսողական-պատկերային մտածողության զարգացում
  • Դիտումներ/դիտարկումներ/կատարելու, դրանք դասավորելու, համադրելու, մշակելու հմտությունների ձևավորում
  • Առարկաները ըստ որևէ հատկության համեմատելու կարողության ձևավորում
  • Նույն հատկություն ունեցող առարկաների հավաքածու կազմելու կարողության ձևավորում
  • Ծանոթացում առարկաների տարածական առնչություններին. վերև-ներքև, առաջ-ետ, աջ-ձախ, բարձր-ցածր, մոտ-հեռու, ներս-դուրս, վրա-տակ, միջև-մեջտեղը:
  • Շրջապատի նկատմամբ  հոգատար վերաբերմունքի ձևավորում
  • Ստեղծագործական երևակայության զարգացում:

Ընթացքը.

Մաթեմատիկական գործունեություն. Էլեկտրոնային առաջադրանքներ Smart notebook ծրագրով  առարկաների տարածական առնչությունների վերաբերյալ / վերև-ներքև, առաջ-ետ, աջ-ձախ, բարձր-ցածր, մոտ-հեռու, ներս-դուրս, վրա-տակ, միջև-մեջտեղը/: Առաջադրանքները կազմվում են արևի, լուսնի, աստղերի, ամպերի պատկերներով:

Աշխատանք անհատական նեթբուքներով: Սովորողների նեթբուքների մեջ  Smart notebook ծրագրի ներբեռնումից հետո Smart առաջադրանքները ուղարկվում են էլեկտրոնային հասցեներին: Յուրաքանչյուր սովորող դասարանում կատարում է առաջադրանքները իր նեթբուքով: Քննարկումը և ստուգումը կատարում ենք էլեկտրոնային գրատախտակով:

Կազմվում են աշխատանքային թերթիկներ / առարկաների տարածական առնչություններ/ յուրացրած գիտելիքների ամրապնդման համար:

Լեզվագործունեություն՝

Հանելուկներ, շուտասելուկներ արևի, լուսնի, երկնային այլ մարմինների վերաբերյալ:

«Առավոտը գյուղում»  «Լուսին», «Գիշեր» բանաստեղծությունների, «Երկինքը փուլ է գալիս» հեքիաթի ուսուցում /պատմությունից ամբողջական մասի առանձնացում, նախադասություն- բառ- վանկ շղթա/:

Տիկնիկային ներկայացում «Երկինքը փուլ է գալիս»:

Բանաաստեղծությունների ձայնագրում:

Երևակայական պատմություններ երկնային մարմինների մասին:

Կերպարվեստ՝

Աշխատանք ջրաներկով.

Թեման՝ Երկնքի գույները, Տրամադրություն  գույներով /արև, ամպ, լուսին, գիշեր, ցերեկ/:

Մեդիատեխնոլոգիա՝

Paint ծրագրի միջոցով երկնային մարմինների նկարներ, լուսանկարներ ֆոտոխցիկով /գիշերային երկինք, աստղեր, լուսին, ամպեր/, ձայնագրություններ:

Դիտումներ, դիտարկումներ. Բացօթյա դաս բակ-պարտեզում: Այցելություն կրթհամալիրի աստղացուցարան: Մուլտֆիլմերի դիտում:

Նախագծի արդյունքը. Ֆոտոշարքերի, ֆիլմերի թողարկում կայքում և բլոգում, տիկնիկային ներկայացում: