Տհտ առաջադրանքներ

Տես այստեղ
https://skydrive.live.com/?cid=CF77076028013688&id=CF77076028013688%21487#cid=CF77076028013688&id=CF77076028013688%21510

Ուսուցման մեթոդներ

Picture 148«Նեթբուքն ինձ դասընկեր» ծրագիրն ու ուսուցման ժամանակակից մեթոդները
Ընթերցելով և վերհիշելով ուսուցման ժամանակակից մեթոդներն ընտրեցի մտքերի տարափ մեթոդը, Читать далее